96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

פורום מגדר

הפורום לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס
 
מרכזיותה של סוגיית המגדר בתחום הסכסוכים האלימים והמעבר לשלום זוכה לתשומת לב הולכת וגוברת בשנים האחרונות, אם כי לרוב סוגייה זו נלמדת במסגרת אקדמית רחבה יותר של לימודי מגדר או סכסוכים. הודות לתרומתו הנדיבה של מר אלן דיוויס, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס הקים בשנת 2011 פורום מחקר חדש שיתמקד באופן יותר ייחודי בקשרים השונים בין לימודי מגדר, סכסוכים ושלום  (כמו לדוגמא, תפקידן של נשים בסכסוכים וביישוב סכסוכים, בתהליכי שלום, או שימוש בגישות מחקר מגדריות להבנת סכסוכים ויישובם). 
 
חשיבותו של מחקר של סוגיות מגדר, סכסוכים, שלום וביטחון בולטת במיוחד על רקע המציאות המקומית שלנו, של חיים בצל סכסוך מתמשך, אשר מציעה שפע של דוגמאות אמפיריות לסוגיות הקשורות במגדר. דוגמאות מסוג זה כוללות אקטיביזם של נשים בתנועות מחאה כמו "ארבע אימהות" או במהלך ה"אביב הערבי", חוויות של נשים ביחס לתהליך השלום, חוויות של נשים פלסטיניות תחת כיבוש, שאלות הקשורות למגדר או לשירות צבאי ומגדר ועוד. בה בעת, ניתן ללמוד רבות ממחקר לגבי סוגיות דומות (אירועים ותהליכים) מחוץ לישראל, כיצד מגדר מושפע מסכסוכים מתמשכים, כיצד הוא משפיע על יישוב סכסוכים וכדומה. 
 
פורום המחקר החדש שם לו ליעד לתרום משמעותית הן לפיתוח לימודי המגדר, סכסוכים ושלום בישראל, והן לפיתוח תחום זה בחו"ל, באמצעות פנייה לקהילה אקדמית רחבה יותר- בארץ, באמריקה הצפונית, אירופה ומדינות העולם השלישי - וקישור ממוקד של נושא לימודי המגדר ללימודים הבין-לאומיים. בנוסף, העלאת העניין והמודעות לסוגיות אלו עשויה גם לסייע להעצמת הנשים בישראל, בזירה האקדמית ומעבר לה. 
 

פורום המחקר למגדר, סכסוכים ושלום עוסק הן בסוגיות כלליות וקונספטואליות של קשרי מגדר-סכסוכים-שלום, והן במקרי בוחן היחודיים לישראל והמזרח התיכון. על מנת לקדם תחום רחב זה, הפורום מארגן מגוון פעילויות. בין היתר, הפורום מציע מענקי מחקר קבוצתיים ומלגות פוסט-דוקטורט, ומארגן  כנסים בין-לאומיים, ימי  עיון והרצאות אורח בהשתתפות אנשי אקדמיה מרכזיים מחו"ל בנושאים הקשורים במגדר, סכסוכים ושלום.