96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

פאנל מומחיות בנושא היבטיים מגדריים של סכסוכים ויישובם

סכסוכים מזויינים (Armed Conflicts) משפיעים באופן שונה על יחידות ויחידים, בין היתר בהתאם למיקומן/ם החברתי (מגדר, מעמד, לאום, דת, אוריינטציה מינית, אתניות, גיל). בו בזמן, לרבות ורבים מאיתנו יכולת מצומצמת מאוד להשפיע על ניהול ויישוב הסכסוכים המשפיעים על חיינו וחיי אחרות ואחרים.
 
פאנל המומחיות שיתכנס ביום שני ה-6 בינואר 2020 בין השעות 17:00-19:00 באולם וואסונג, בניין רבין, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, יתמודד עם השאלות:
מדוע חשוב לבחון היבטים מגדריים של סכסוכים ויישובם? איך סכסוכים משפיעים באופן שונה על נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל ובעולם? כיצד מתיחסת המערכת הבינלאומית לשילוב נשים בתהליכי יישוב סכסוכים?  איך נשים משתתפות בתהליכי יישוב סכסוכים במרחב הגלובלי? כיצד נשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בישראל פועלות בכדי לאפשר ולקדם השתתפות נשים בתהליכי יישוב סכסוכים?
 
16:45 התכנסות וכיבוד קל
17:00-17:15     דברי פתיחה
פרופ' אריה קצוביץ', המחלקה ליחסים בינלאומיים
ד"ר טל ניצן, פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר ויישוב סכסוכים
17:15-18:30     פאנל מומחיות
אסתי רידר אינדורסקי, אקטיביסטית חרדית ודוקטורנטית בבית הספר לתרבות באוניברסיטת תל אביב
גאדיר האני, חברת תנועת נשים עושות שלום ופעילה חברתית במספר ארגונים למען חיים משותפים ושלום
פרופ' אמריטה גליה גולן, המחלקה למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
עו"ד נטע לוי, מקדמת מדיניות, איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי
שירי לוינס, מקימה שותפה של Mind the Conflict ושל נשים עושות שלום, ודוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב
18:30-19:00     דיון
 
שימו לב:
הכניסה הראשית לבניין רבין ממוקמת מול בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג.
האירוע יתנהל בעברית ויצולם
בשאלות ובירורים ניתן לפנות לד"ר טל ניצן tal.nitsan1@mail.huji.ac.il
 
  • מגדר פאנל מומחיות 1
  • מגדר פאנל מומחיות 2
  • מגדר פאנל מומחיות 3
  • מגדר פאנל מומחיות 4
  • מגדר פאנל מומחיות 5
  • מגדר פאנל מומחיות 6
  • מגדר פאנל מומחיות 7
  • מגדר פאנל מומחיות 8
  • מגדר פאנל מומחיות 9
  • מגדר פאנל מומחיות 10