96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

נאילה, האינתיפדה, וסכסוכים מזויינים אחרים

יום רביעי, ה-7 בנובמבר 2018, 14:15-16:30     
חדר 5701, הפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית.
נאילה והאינתיפאדה, מתאר את סיפורה האישי של נאילה עאיש, סטודנטית צעירה ופעילה פוליטית בעזה של שנות ה-80. הסרט מוצג על רקע התקופה בה ההתקוממות העממית הובילה לראשונה את ישראל ואת העולם כולו להכרה בזכות הפלסטינית להגדרה עצמית ומשלב קטעי ארכיון בלעדיים, אנימציה מקורית וראיונות נדירים. הסרט מציג מודל לפעולה אזרחית שמונהגת על ידי נשים, ולאופן שבו היא יכולה לסחוף את ההמונים, להפעיל לחץ על בעלי הכוח וליצור שינוי. אבל האם שחרור לאומי ושחרור מגדרי הם חלק מאותו מאבק? ומה קורה כשהגברים חוזרים ומחליטים שתפקידן של הנשים הסתיים?
  • נשים וסכסוכים
  • נשים וסכסוכים
  • נשים וסכסוכים
  • נשים וסכסוכים
  • נשים וסכסוכים