ד"ר טל ניצן

טל ניצן
ד"ר
טל
ניצן
רכזת אקדמית 2016-היום
עמיתת מחקר - 2016-2020
tal.nitsan1@mail.huji.ac.il

ד"ר טל ניצן היא חוקרת פמניסטית הבוחנת סוגיות חברתיות בנושא מגדר, אלימות ושינוי חברתי מנקודת מבט מקומית, גלובלית והשוואתית.

מאז 2016, כחלק מתפקידה כרכזת האקדמית של פורום סופי דיוויס, היא ממונה על בניית התוכנית השנתית של הפורום והוצאתה לפועל ועל יצירת, קידום ושימור שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית, עם יחידות אקדמיות ועם חוקרות וחוקרים ממגוון אוניברסיטאות בישראל ובעולם. בנוסף היא יוזמת ומשתתפת ביצירת תכנים אקדמיים ופופולריים בנושא ופאנלים אקדמיים בכנסים של אגודות מקצועיות.

ד"ר ניצן היא מיוזמות ומובילות תוכנית המוסמך ללימודי מגדר ומגוון באוניברסיטה העברית ומלמדת בה (ובתוכניות נוספות) כעמיתת הוראה. בין השנים 2012-2016 היא לימדה באוניברסיטת בריטיש קולומביה (UBC) ובמקביל הובילה מספר פרוייקטים מחקריים ומתערבים שעסקו במניעת אלימות מינית בקמפוסים בצפון אמריקה וניהלה את קבוצת המחקר אמריקה הלטינית בראיה גלובלית במכון ליו (Liu) לחקר גלובלי, בו הייתה עמיתת מחקר. עבודת הדוקטורט שלה, From Left to Rights: Guatemalan women’s Struggles for Justice , מתבססת על כשנתיים של עבודת שדה אתנוגרפית עם הקמפיין למניעת אלימות נגד נשים בגואטמלה ועוסקת במתח שבין המערך הבינלאומי של זכויות האדם של נשים ליישומו המקומי. היא שרתה בועדה לקידום הוגנות מגדרית של האגודה האנתרופולוגית האמריקנית (2016-2019) ובועדה למניעת אלימות מינית באוניברסיטת בריטיש קולומביה (2013-2016).

 

בין תחומי העניין והמחקר שלה אקטיביזם פמיניסטי, היבטים מגדריים של סכסוכים, והמתח בין תיאוריה ופרקטיקה העומד במכרז שינויים חברתיים, ברמה המקומית והטרנס לאומית.