96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

נשים כותבות מחדש את האומה: מחקר השוואתי של כתיבה פמיניסטית ירדנית ופלסטינית

בהרצאתה, נשים כותבות מחדש את האומה: מחקר השוואתי של כתיבה פמיניסטית ירדנית ופלסטינית פרופ' קמליה סולימאן, מצליבה את כתיבתה של סהר ח'ליפה הפלסטינית, עם כתיבתה של סמיחה חרייס הירדנית. השוואת תגובותיהן היצירתיות לאלימות המדינה שופכת אור על מאבקי הזהות בשתי הקהילות הערביות.
יום שני ה-16 בדצמבר, 13:00-14:30, חדר 2415, הפקולטה למדעי החברה (צמוד לחוות המחשבים).
האירוע מתקיים בשיתוף התוכנית לחקר בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם במרכז שוייץ.
לפרטים נוספים ראו הזמנה
  • Camelia Suleiman
  • Camelia Suleiman
  • Camelia Suleiman