96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

תפקידן של נשים גולות בתהליכי שלום, הרצאתה של ד"ר ארנצ'ה גרסייה דל סוטו (אנגלית)

יום שני, ה- 18.5.2020, 12:30- 14:00 

חדר 32 במחלקת המדיה, ספריית מדעי החברה והרוח בהר הצופים 

האירוע מתקיים בשיתוף מרכז שוויץ לחקר סכסוכים, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומכון טרומן לחקר השלום. 
למידע נוסף ראו הזמנה. 
 
world-3043067_1920.jpg