96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מפגש הפתיחה של הקהילה הלומדת: תקווה, מגדר ויישוב סכסוכים 5.12.18

במפגש זה אנו מזמינות אתכן/ם להתבונן בתקווה כמנגנון עשייה חיוני בחיינו—ולא כשם עצם, לשאול איזה סוגי ידע מאפשרים ליחידות, יחידים וקהילות לדמיין מציאות אלטרנטיבית וכיצד הם משפיעים על היכולת לפעול לקידומה.
 
14:00-14:30       התכנסות
14:30-14:45       דברי פתיחה
                            פרופ' תמיר שפר, דיקן הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
                            ד"ר טל ניצן, פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום
14:45-15:35       פאנל  
יו"ר                       ד"ר ענבל וילמובסקי, מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר
דוברות                  עו"ד מיכל גרא מרגליות, מנכ"לית שדולת הנשים
                            מייסם ג'לג'ולי, יו"ר נעמת במרחב המשולש הדרומי
15:35-16:30        דיון וסיכום
 
  • אנדריאה פאטו 1
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה
  • מגדר אירוע תקווה