96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מפגש רביעי של הקהילה הלומדת: נתינה, מגדר ויישוב סכסוכים 13.3.19

המפגש הרביעי של פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר ויישוב סכסוכים יעסוק בנתינה, מגדר ויישוב סכסוכים
במפגש יתקיים ביום רביעי, ה-13 במרץ 2019, 14:00-16:00
בחדר 7501(2), הפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית.
במפגש זה אנו מזמינות אתכן/ם לחשוב ולהציע איך—והאם—נתינה יכולה לאתגר פרקטיקות של יצירת וכינון היררכיה. אלו תנאים (היסטוריים, חברתיים) מעודדים דפוסי נתינה שונים?  איך נתינה יכולה הן למנוע סכסוכים והן לסייע ביישוב סכסוכים קיימים?
את המפגש תוביל ד"ר אראלה שדמי, אקטיביסטית וחוקרת עצמאית, לשעבר ראשת התכנית ללימודי נשים במכללה האקדמית בית ברל . 
בכדי לקיים דיון פורה ומפרה נבקש שתקראו שני מאמרים קצרים: "כלכלת המתנות מניעה את העולם" מאת ג'נביב ווהן  (חיים אחרים, 2013) ו"אפשר ליסד חברה של שלום" מאת אראלה שדמי (העוקץ, 2011).
שימו לב, המפגש יתקיים בעברית ויצולם.
הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל. אנא אשרו את השתתפותכן/ם עד ל-11 במרץ בקישור: https://gifteconomygenderandconflictresolution.eventbrite.com
לשאלות ויצירת קשר: ד"ר טל ניצן, tal.nitsan1@mail.huji.ac.il
 
  • נתינה 1.jpg
  • נתינה 2.jpg
  • נתינה 3.jpg
  • נתינה 4.jpg
  • נתינה 5.jpg
  • נתינה, מגדר וקונפליקט 6
  • נתינה 7.jpg
  • נתינה, מגדר וקונפליקט 8