קורסים

בנוסף לפעילות המחקרית, שיתופי הפעולה עם הקהילה האזרחית, ופעילות המעטפת להוראה בקמפוס, הפורום מקדם הטמעת חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים ולימודי יחסים בינלאומיים גם דרך למידה פורמלית. לצורך כך, הפורום, בשיתוף פעולה עם המחלקה ליחסים בינלאומיים, מציע מדי שנה מספר קורסים אקדמים.