פורום סופי דיוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם

פורום סופי דיוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם פועל בתוך וכחלק מהמכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית בירושלים.

הפורום פועל להטמעת חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים ובלימודי יחסים בינלאומיים, להרחבת העשייה המחקרית בנושא ולקידום שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחומים משיקים. הפורום עוסק הן בסוגיות כלליות וקונספטואליות של קשרי מגדר-סכסוכים-שלום, והן במקרי בוחן ספציפיים בזירה העולמית, האיזורית והמקומית.

העשייה בפורום מגוונת ומכוונת לקהלים שונים ולשיתופי פעולה ביניהם. בהתאם לנושא, המשתתפות והשותפויות, פעילות הפורום מתקיימת באנגלית ובעברית, באופן פרונטלי וכמפגשים מקוונים.

פעילות מרכזית

נשים וסכסוכים מזוינים

צדק מעברי

פרויקטים מיוחדים

מגדר ומשבר האקלים

לימודי ביטחון פמיניסטיים

הקהילה הלומדת