96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מפגש חמישי של הקהילה הלומדת: מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית 16.4.19

בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, ובעיקר בשנות החמישים, נעלמו אלפי תינוקות ופעוטות ממשפחותיהם—משפחות עולים שהגיעו ארצה ושוכנו במעברות ובמחנות קליטה.
מנגנון ההעלמה השיטתי, כפי שמתברר לנו עם השנים, התבסס בין היתר על התובנה המערכתית שאמהותיהןם, הנשים הצעירות שילדו אותןם, לא יוכלו לאתגר באופן משמעותי את הממסד, ששלט באופן כמעט מוחלט בתנאי קיומן הפיזיים.    
גם בחלוף השנים, עם הצלבת סיפורי ההעלמות, עדויות של מטפלות ומספר איחודי משפחות מרגשים, קולותיהן של האמהות וסיפוריהן מגיעים לקדמת הדיון הציבורי לעיתים נדירות.
ההצגה יולדות היא מבע וביצוע של התנגדות פוליטית המאתגרת, באופן פומבי, מבנים חברתיים, מוציאה אל האור (מילולית ומטאפורית) קולות מושתקים ומזמינה את כולנו להוות עדות ועדים לעשייה זו.
ההצגה, ולאחריה פאנל מומחיות, תתקיים ביום שלישי, 16 באפריל 2019 , במשכן לאמנויות ע"ש הכט באוניברסיטת חיפה.
לו"ח זמנים, סדרי הרשמה, ורשימת משתתפות בהזמנה המצורפת.
  • פרפורמנס חיפה 1
  • פרפורמנס חיפה 2
  • פרפורמנס חיפה 3
  • פרפורמנס חיפה 4
  • פרפורמנס חיפה 5
  • פרפורמנס חיפה 6
  • פרפורמנס חיפה 7
  • פרפורמנס חיפה 8
flyer.pdf314 KB