96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מפגש שני של הקהילה הלומדת: מגדר, קונפליקט ופרפורמנס כפרקטיקה של התנגדות תרבותית 9.1.19

האם וכיצד עבודה יצירתית מאפשרת לבטא התנגדות? באילו אופנים מיקומים של מגדר, לאום, מעמד, גיל, עירוניות/כפריות, אי/יכולת גופנית באים לידי ביטוי ב/משפיעים על יצירתן של אמניות?
באלו תנאים הקשבה הופכת מפעולה פאסיבית לנוכחות אקטיבית/אקטיביסטית, לעדות לסיפורים ולקולות שהממסד האמנותי והתרבותי מדיר?
מפגש זה הוא הראשון משני אירועים משותפים לפורום סופי דיוויס והחוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה. שני המפגשים יתמקדו באופנים בהם פרפורמנס מאפשר התנגדות של קבוצות שונות באוכלוסייה.
האירוע הראשון (ינואר 2019 במכון ון ליר בירושלים) יתמקד בעבודתן של אמניות פלסטיניות. האירוע השני (אפריל 2019 באוניברסיטת חיפה) יוקדש לסיפורי הלידה המושתקים של אימהות-מהגרות שילדיהן נחטפו בישראל של שנות החמישים.
האירוע הראשון יתקיים ביום רביעי, ה-9 בינואר 2019, במכון ון ליר בירושלים. [פרטים לגבי האירוע השני, שיתקיים ביום שלישי ה-16 באפריל באוניברסיטת חיפה, יופצו בהמשך]
16:30-17:00 התכנסות 
17:00-17:20 דברי פתיחה 
רונה ברייר גארב,  מכון ון ליר בירושלים
ד"ר טל ניצן , פורום סופי דיוויס, האוניברסיטה העברית בירושלים 
17:20-18:20 פאנל בהנחיית ד"ר רותי אבליוביץ', החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה
בהשתתפות האמניות מנאר זועבי , סמירה סרייה , וחולוד באסל
18:20-18:40 מגיבה 
פרופ' נאדירה שלהוב קבורקיאן, בית הספר לעבודה סוציאלית והפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
18:40-19:30 דיון וסיכום
הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל.
אנא אשרו את השתתפותכן/ם בקישורhttps://www.eventbrite.com/e/gender-conflict-and-performanc…עד לראשון בינואר
 
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס
  • אירוע מגדר פרפורמנס