על הפורום

פורום סופי דיוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם הוקם בשנת 2011, הודות לתרומתו הנדיבה של מר אלן דיוויס, ופועל מאז בתוך וכחלק מהמכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית בירושלים.

הפורום פועל להטמעת חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים ובלימודי יחסים בינלאומיים, להרחבת העשייה המחקרית בנושא ולקידום שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחומים משיקים. הפורום עוסק הן בסוגיות כלליות וקונספטואליות של קשרי מגדר-סכסוכים-שלום, והן במקרי בוחן ספציפיים בזירה העולמית, האיזורית והמקומית.

חשיבות נקודת המבט המגדרית בניתוח סכסוכים ויישובם עולה מההכרה הבינלאומית הגוברת שנשים, נערות, וילדות (וילדים) חוות סכסוכים מזויינים באופן שונה מגברים ונערים. בנוסף לסיכונים המשפיעים על כלל האוכלוסיה הן חשופות לפגיעות מבוססות מין ומגדר שאף מחריפות בשל מציאות היסטורית של שוליות חברתית, כלכלית ופוליטית. כמו כן, ניכר כי לנשים, מתוקף תפקידיהן החברתיים ומציאות החיים שהם מעצבים, נקודת מבט שונה לגבי סכסוכים ויישובם. השתתפות נשים במו"מ הובילה פעמים רבות להתגברות על המכשולים הרבים הניצבים בדרך להשגת ההסכם, וחשוב מכך – על יציבותם של ההסכמים הללו לאורך זמן.

ההכרה בשונות חוויית הסכסוך ונקודת המבט באשר לסכסוכים ויישובם עוזרת לנו להכיר בחלקיותם ומוגבלותם של ניתוחים קיימים ומחדדת את הצורך לכלול מגוון נקודות מבט בכדי להציע הסברים מורכבים והוליסטים יותר. 

תובנות אלו מצאו ביטוי בולט בהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם בדבר נשים, שלום וביטחון (הצהרה 1325).

חשיבות נקודת המבט המגדרית בניתוח סכסוכים ויישובם בולטת במיוחד על רקע המציאות המקומית שלנו, של חיים בצל סכסוך מתמשך, אשר מציעה שפע של דוגמאות אמפיריות לסוגיות הקשורות במגדר. דוגמאות מסוג זה כוללות אקטיביזם של נשים בתנועות מחאה כמו "ארבע אימהות" או "האקדח על שולחן המטבח", חוויות של נשים ביחס לתהליך השלום, חוויות של נשים פלסטיניות תחת כיבוש, שאלות הקשורות לשירות צבאי ומגדר ועוד. חשיבות גדולה ניכרת גם לתהליך המתארך של הטמעת הצהרת מועצת הביטחון של האו"ם 1325 בישראל.

למרות החשיבות הגדולה של חקר נקודת המבט המגדרית, ההתיחסות לנושא היא לרוב במסגרת אקדמית רחבה יותר של לימודי מגדר או סכסוכים בינלאומיים. פורום סופי דיוויס מציע נקודת מוצא משולבת ומשלבת ולכן, מלאה יותר, של סכסוכים מזויינים והאופק ליישובם.

בכדי לקדם הטמעת חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים הפורום מקדם שני כיווני עשייה מרכזיים:

  1. הנגשה של נקודת המבט המגדרית בניתוח סכסוכים ויישובם לסטודנטיות, לסטודנטים, לחוקרות ולחוקרים שפחות עוסקות ועוסקים בנושא, והזמנתןם לבחון שאלות מסוג זה בתוך תחומי הדעת שלהןם.
  2. תמיכה במי שעוסקות ועוסקים בנושא, בעיקר על ידי יצירת קהילת מחקר אקדמי תומכת וחיבורים לפעילות בארגונים חברתיים רלונטיים.

בהתאם לכך, העשייה בפורום מגוונת ומכוונת לקהלים שונים ולשיתופי פעולה ביניהם. בין היתר, הפורום מציע מלגות פוסט-דוקטורט, מארגן גיליונות מיוחדים בנושא בכתב העת "פוליטיקה", מארגן כנסים בין-לאומיים, ימי עיון, סיורים תמטיים, סדנאות תיאורטיות ומתודולוגיות, קורסים והקרנות סרטים בהשתתפות נשות ואנשי אקדמיה מרכזיים מאוניברסיטאות שונות בישראל ומחו"ל ופעילות מובילות מארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחומים משיקים. כמו כן, דגש מיוחד מושם על ארכוב המפגשים האינטלקטואליים המתקיימים בחסות הפורום והנגשתם לקהילה האקדמית ולקהל הרחב.

בהתאם לנושא, המשתתפות והשותפויות, פעילות הפורום מתקיימת באנגלית ובעברית, באופן פרונטלי וכמפגשים מקוונים.

להצטרפות לרשימת התפוצה של הפורום, מלאו את הטופס האלקטרוני.