96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מפגש שלישי של הקהילה הלומדת: אירוע גבולות, קירות ושאר אפשרויות, 18-20.2.19

פורום סופי דיוויס לחקר סוגיות מגדר וקונפליקט מתכבד להזמינך לאירוע גבולות, קירות ושאר אפשרויות,
18-20 בפברואר, קמפוס הר הצופים 
מציאות חיינו משופעת משאים ומתנים עם וניווטים דרך גבולות מצטלבים, המגדירים ומגדרים את חוויות היומיום שלנו. בעוד גבולות נתפסים לרוב כמגבלות, אירוע גבולות, קירות ושאר אפשרויות מציע להתבונן בהם כמאפשרים להרחיב ידע, מערכות יחסים, ורווחה אנושית.
היום הראשון יעסוק בגבולות חברתיים וגיאופוליטיים והאפשרויות להשתמש בהם כסוכני שינוי. היום השני יבחן את הדרכים בהן גבולות אלו מתרגמים לקירות הפועלים על ובתוך האקדמיה וכיצד היא מתאפשרת כמרחב להתנגדות ושינוי. היום השלישי יעסוק באתנוגרפיה של גבולות.
ככלל, האירוע מכוון למספר מהלכים תמטיים:
1, מזמן התבוננות מנקודת מבט מגדרית על גבולות—נראים או סמויים—חברתיים וגיאופוליטיים, הדרך בה הם מצטלבים ומשפיעים על חיי היומיום של אוכלוסיות מגוונות. 
2. נע בין התעמקות במקרה בוחן אחד (המציאות בישראל/פלשתין) להשוואה עם מקרי בוחן נוספים (ארה"ב, קנדה, מכסיקו, אסטנבול). 
3. נע בין בחינת המערך החברתי הכולל, לבחינת מיקרו מציאות, מעין הבחנה בין ציבורי לפרטי/ביתי
4.  בוחן רצף שעליו גבולות (נראים וסמויים) יכולים לשמש הן כאלמנט מגביל והן כנקודת מוצא לכינון שינוי חברתי.
בהמשך למהלכים התמטיים, היום השלישי יוקדש לבחינת שאלות מתודולוגיות ואתיות סביב חקר גבולות.
ראו הזמנה עם לו"ז מפורט בצירופה.
לתשומת לבך: האירוע יתקיים באנגלית ויצולם.
הכניסה חופשית, אך מספר המקומות מוגבל, הרשמה, *עד ה11 בפברואר*, בקישור מטהhttps://borderswallspossibilities.eventbrite.com  (ניתן להרשם ליום אחד, שנים או לכלל השלושה)
לשאלות ויצירת קשר: ד"ר טל ניצן tal.nitsan1@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • אירוע מגדר קירות גבולות
 • מיודבניק מגדר
 • סיור מגדר
 • סיור מגדר.jpg
 • מגדר תמונה קבוצתית.jpg