ראשי המכון

שנות כהונה בתפקיד

שם

2015-2019 פרופ' דן מיודובניק
2013-2015 (כולל) פרופ' פיקי איש-שלום
2012-2011 (כולל) פרופ' אברהם סלע
2010-2005 (כולל) פרופ' אלפרד טוביאס
2004 פרופ' ריימונד כהן
2003 פרופ' אריה קצוביץ
2002-1997 (כולל) פרופ' יעקב בר-סימן-טוב
1996-1994 (כולל) פרופ' ששון סופר
1993-1991 (כולל) פרופ' אמנון סלע
1987-1990 (כולל) פרופ' גבי (גבריאל) שפר
1986-1984(כולל) פרופ' יהושפט הרכבי
1983-1976(כולל) פרופ' ניסן אורן
1975-1972(כולל) פרופ' שאול פרידלנדר