חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים: פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית
 
פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית
פרופ' ראם סרי, סגן הנשיא ויו"ר הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית
מר יוסי גל, סגן נשיא לקשרי חוץ, אגף לקשרי חוץ, האוניברסיטה העברית
פרופ' תמיר שפר, דיקן, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית
פרופ' דן מיודובניק, ראש מכון דיוויס והמחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית
פרופ' אורן ברק, המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית