צוות המכון

פרופ' דן מיודובניק, ראש מכון דיוויס, המחלקה ליחסים בינלאומיים -  טל': 02-5882340
חנוך וולפה, מזכיר המכון - טל': 02-5882339
מיכל ברק בן-ארוש, רכזת פרסומים ואירועים - טל': 02-5882312