ועדה אקדמית

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' אורן ברק, המחלקה ליחסים בינלאומיים
 
פרופ' דן מיודובניק, ראש מכון דיוויס, המחלקה ליחסים בינלאומיים
פרופ' אורון שגריר, סגן הרקטור, נציג הרקטור
פרופ' תמיר שפרהמחלקה למדע המדינה, דיקן הפקולטה למדעי החברה
ד"ר עודד לוונהיים, ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים     
פרופ' ניסים אוטמזגין, ראש החוג ללימודי אסיה, מכון המחקר ע"ש טרומן לקידום השלום
ד"ר קרן וינשל-מרגל, נציגת הפקולטה למשפטים
פרופ' מיכל בירן, הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ היסטוריה
ד"ר גליה בר-נתן, המחלקה ליחסים בין-לאומיים
פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה