ועדה אקדמית

יו"ר הוועדה האקדמית: פרופ' אורן ברק, המחלקה ליחסים בינלאומיים
פרופ' דן מיודובניק, ראש מכון דיוויס, המחלקה ליחסים בינלאומיים
פרופ' ברטה לבבי-סיוון, סגנית הרקטור
פרופ' תמיר שפרהמחלקה למדע המדינה, דיקן הפקולטה למדעי החברה
פרופ' פיקי איש שלום, ראש המחלקה ליחסים בינלאומיים
ד"ר עודד לוונהיים, ראש מכון המחקר ע"ש טרומן לקידום השלום, המחלקה ליחסים בינלאומיים     
ד"ר קרן וינשל-מרגל, נציגת הפקולטה למשפטים
פרופ' מיכל בירן, הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ היסטוריה
ד"ר גליה בר-נתן, המחלקה ליחסים בין-לאומיים
פרופ' אורית קדר, המחלקה למדע המדינה