לימודי ביטחון פמיניסטיים

לימודי ביטחון פמיניסטיים (FSS) ממוקמים בצומת שבין לימודי ביטחון, יחסים בינלאומיים פמיניסטיים ותיאוריה פמיניסטית. במרכז העשייה ישנו ערעור על הדרך בה הזרם המרכזי של לימודי ביטחון ממשיג וחוקר ביטחון והנכחה כיצד תובנות אלו משפיעות על מציאויות של חוסר/ביטחון בקרב אוכלוסיות שונות. בין היתר, מחקרי ביטחון פמיניסטיים בוחנים, כיצד משפיעות הבחנות מגדריות על נושאים מרכזיים בלימודי ביטחון כמו מלחמה, סכסוך, אלימות מאורגנת ושלום. הם מראים כי לביטחון משמעות שונה בהקשרים שונים, ואת החשיבות בבחינת השפעות חוסר/ביטחון על היחידים והיחידות החווים אותם (ולא רק אלו המעצבים אותם).

סדרת אירועים זו מתמקדת בפרוייקטים מחקריים ומפגשים אקדמיים הבוחנים מצבי וחוויות אי/ביטחון מנקודת מבט פמיניסטית. מטרתה היא להכיר שיטות וגישות מחקר מתאימות כמו גם מחקרים אמפיריים המשתמשים בזווית ראייה זו.

אירועים - לימודי ביטחון פמיניסטיים