מגדר ומשבר האקלים

הפגיעות למשבר האקלים, האתגר הבטחוני הגדול ביותר של המאה ה-21, נדמית כנייטרלית ומשפיעה באופן שווה על כלל התושבות והתושבים, אך למעשה מדובר במשבר בעל השלכות חברתיות מעמיקות, המחריפות אי שיוויון חברתי, מצבי פגיעות וחוסר יציבות פוליטית. מאחר ואי שיוויון ומצבי פגיעות חברתיים הם ממוגדרים, ישנה חשיבות גדולה לבחינת משבר האקלים דרך עדשה מגדרית. בנוסף, קיים מערך אמנות בינלאומיות (CEDAW, 1325, SDG) המחייבות את המדינות החתומות (כולל ישראל) להגן על זכויות של נשים בעתות משבר. הטמעת חשיבה מגדרית בנושא היא חיונית ליכולת ליצור הגנות מסוג זה.

סדרה זו מוקדשת לאירועים אקדמיים ולשיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית המקדמים הטמעת חשיבה מגדרית בנושא משבר האקלים

אירועים - מגדר ומשבר האקלים