הקהילה הלומדת (2016-2019, תשע"ז-תשע"ט): המשגת שינוי

מפגשי הקהילה הלומדת בנושא המשגת שינוי התקיימו בין השנים 2016-2019. המפגשים כיוונו ליצור מרחב המאפשר דיון מתמשך (ולא חד פעמי) ומעמיק מנקודת מבט של עשייה מתערבת ושינוי, וזימנו מגוון שיתופי פעולה בין נשות ואנשי אקדמיה ושטח שפועלןם נוגע בשאלות של מגדר וקונפליקט.

המפגשים אורגנו סביב מושגי פעולה - המשקפים הן מטרה בפני עצמה והן פרקטיקת עשייה - והדרך בה הם משפיעים על נקודות ההשקה בין מגדר וקונפליקט.

כל מפגש זימן מספר הרצאות קצרות העוסקות בעשייה מחקרית ו/או מתערבת בנושא מגדר וקונפליקט דרך פריזמת המושג בו עסק המפגש, ובזמן הדיון, המשתתפות/ים הוזמנו לדבר על הדרך בה המושג והדרך בה הוצג בהרצאות "מדבר" לעשייתם המחקרית והמתערבת. בדרך זו המפגש היווה חוויה לימודית, משתפת ומשתתפת עבור כל המשתתפות והמשתתפים, כולל המציגות/ים.

מטרה מרכזית של הקהילה הייתה לבחון כיצד ניתן להשתמש במושגי פעולה בכדי להרחיב את עשייתינו המחקרית/ מתערבת כמו גם להרחיב את הבנתינו את המושגים עצמם. כלומר חלק ניכר מהעשייה הוא ניסיון ליצור תיאוריזציה של פרקטיקות שינוי במרחב המקומי ולתת להן להניע אותנו לפעולה.

המושגים בהם עסקה הקהילה (חלקם זכו למספר מפגשים) היו: תקווה (12/2016, 11/2017, 12/2018), כבוד (1/2017), תרגום (3/2017), קריאה מחדש (4/2017), שייכות (5/2017, 12/2017), אסטתיקה (1/2018), מונולוגים מהוגינה (2/2018), תנועה (3/2018), שונות (4/2018), המשכיות (5/2018), פרפורמנס (1/2019, 4/2019), גבולות (2/2019) , נתינה (3/2019), מגוון (6/2019).

אירועים - הקהילה הלומדת