צדק מעברי

מערכות חוק נוצרות בהלימה עם מערכות ערכים מקומיות ומשמרות את הסדר החברתי והמוסרי של אותה חברה. במצבים בהם יש שינוי משמעותי במערכת הערכית (קולוניאליזם, אפרטהייד), תהפוכות פוליטיות (נפילת שלטון צבאי או משטר אוטוריטרי), או סכסוך מזויין המוביל לשינוי במערך הכוחות המקומי/אזורי, נוצר מצב של חוסר הלימה בין מערכות מקומיות של חוק לבין תחושת צדק. פרקטיקות של צדק מעברי נועדו לגשר על הפער הזה בתקופת מעבר בין מערכות ערכיות ולקדם פתרון צודק, שלום בר-קיימא, התפייסות, דמוקרטיה, שלטון חוק וכיבוד זכויות אדם. תהליכים אלה יכולים לכלול חקר אמת (truth-seeking), הכרה, אחריותיות, התנצלויות, פיצויים, שינויים חוקתיים, העצמה קהילתית, חלוקה מחדש של משאבים ועוד. מטרה מרכזית של פרקטיקות אלו היא לקדם נרטיב חדש של התנהלות האלימות ושל המציאות שקדמה לה שיכלול את חוויותיהן של אוכלוסיות מודרות באופן היסטורי. מאחר ותפיסות שגורות של לאום, אזרחות, ביטחון הן ממוגדרות, מהלכים לקידום נרטיב חדש כוללים בהכרח ניתוח מגדרי של התנהלות האלימות, של המציאות שקדמה לה ושל פתרונות ארוכי טווח.

סדרה זו מוקדשת לאירועים הבוחנים שיטות וגישות לחקר וקידום צדק מעברי מנקודת מבט מגדרית, כמו גם מחקרים אמפיריים המשתמשים בזווית ראייה זו.

אירועים - צדק מעברי