פרויקטים מיוחדים

פורום סופי דיוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם פועל להטמעת חשיבה מגדרית בחקר סכסוכים ובלימודי יחסים בינלאומיים, הן בסוגיות כלליות וקונספטואליות והן במקרי בוחן ספציפיים בזירה העולמית, האיזורית והמקומית.

בנוסף לסדרות הנושאיות שהפורום מציע, הפורום עוסק גם בפרוייקטים קצרי טווח, אקטואליים ונקודתיים (כמו המשבר באפגניסטן), הנבחנים ממגוון נקודות מבט רלוונטיות: השפעתם של סכסוכים מזויינים על נשים, לימודי ביטחון פמיניסטיים, פרקטיקות של צדק מעברי ומעורבות נשים ביישוב סכסוכים, מגוון הקשרים בין עשייה חברתית אזרחית והזירה הבינלאומית ועוד.