צור קשר

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס
האוניברסיטה העברית בירושלים 
בנין אלפרד דיוויס, הר הצופים ירושלים 91905 
טלפון: 02-5882312 
פקס: 073-2007671
דוא"ל: davis.institute@mail.huji.ac.il