המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס שם לו למטרה לקדם את המחקר והשיח בתחום היחסים הבין-לאומיים, מנקודת מבט בין-תחומית רחבה. המכון פועל במספר אפיקים במקביל: מעניק מלגות לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים, מעניק מענקי מחקר אישיים וקבוצתיים, מקיים פעילות ציבורית מגוונת (לרבות כנסים בין-לאומיים), מפרסם מאמרים ופרסומים בעברית ובאנגלית ומוציא לאור את כתב העת "פוליטיקה".

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיויס

פעילות ציבורית:

תוכנית הכנס: מלחמת העולם הראשונה - פרספקטיבות חדשות

כנס בינלאומי במלאת 100 שנים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה - האוניברסיטה העברית בירושלים 10-12/11/2014

מחקר:

קול קורא תשע"ה לפרס ע"ש תא"ל דוד כרמון ע"ס 10,000 ש"ח

על עבודת מחקר מצטיינת בלימודים לתואר שני ושלישי. מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: 4 בדצמבר, 2014