רון דויטש - יציבות משטרים במזרח התיכון בעקבות הקורונה לדעת - להתמקד בדברים החשובים באמת