נועה לוי, איתמר דובינסקי, ניאשה ווראנדה Youth Under Lockdown: A Potential Turning Point in the State of Youth in Africa