ענבר פינקו וטירן גולדשטיין Works Like a CHARM: Opening Borders During the COVID-19 Pandemic