פרספקטיבות חדשות על ההיסטוריה של היחסים הבינלאומיים

פרספקטיבות חדשות על ההיסטוריה של היחסים הבינלאומיים

תקציר:

כל המאמרים המופיעים בגיליון הוצגו ביום עיון בנושא "ההיסטוריה של היחסים הבינלאומיים כתחום עיון" שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים במאי 2012

Last updated on 11/21/2017