סימפוזיון: "הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים: מורכבות אתגרים ודרכי התמודדות" - המרכז הבינתחומי הרצליה

סימפוזיון: "הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים: מורכבות אתגרים ודרכי התמודדות" - המרכז הבינתחומי הרצליה

Date Published:

אפריל 2018

תקציר:

המאמרים הפותחים גיליון זה נכתבו במסגרת סימפוזיון שנערך בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ב מרכז הבינתחומי הרצליה , וכותרתו "הגנה על אזרחים בסכסוכים תוך-מדינתיים: מורכבות, אתגרים ודרכי התמודדות. במאמר הראשון בקובץ מציג בנימין נויברגר את השינוי שחל בצורות הלחימה
ב- 25 השנים האחרונות, שבמסגרתו הסכסוכים "החדשים" לא רק מאיימים על השלום האזורי והעולמי אלא לרוב גם כרוכים במעשים של הרג המוני ובאסונות הומניטריים. המאמר מדגים את הממד של הרג המונים במסגרת של סכסוכים תוך-מדינתיים ומלחמות אזרחים, וממחיש את הצורך הגובר בפעולה מטעמה של הקהילה הבין-לאומית לשם הגנה על אזרחים במקרים שבהם המדינות אינן רוצות או אינן יכולות לעשות זאת בעצמן. שני המאמרים הבאים מתארים את האתגרים הניצבים בפני הקהילה הבין-לאומית בניסיונותיה לספק הגנה על אזרחים בשתי מלחמות אזרחים עקובות מדם המתחוללות בימינו. שניהם אף מדגימים היטב את הדילמות ומארג השיקולים העומדים בבסיס כל החלטה על התערבות במקרים של סכסוכים פנימיים על מנת להושיט סיוע לאזרחים, והם מצביעים על כך שלא פעם שיקולים הנקשרים במבנה הפוליטיקה העולמית מאפילים על שיקולים הומניטריים : אייל זיסר טוען במאמרו כי מלחמת האזרחים בסוריה היא ביטוי לכישלון הקהילה הבין-לאומית לפתור סכסוכים ומשברים, ובעיקר להושיט סיוע למיליונים במצוקה, ומאמרה של יהודית רונן מציג תמונת מצב עדכנית של הנעשה בלוב. מאמרו של ירון סלמן סוקר את המאמצים הנעשים בזירה הבין-לאומית על מנת להתמודד עם האתגר של מעורבות אזרחים בסכסוכים בין-מדינתיים. המאמר עוסק בכלי המרכזי העומד לרשות הקהילה הבין- לאומית – משימות שלום המשוגרות מטעם האו"ם למוקדי סכסוכים ומתאר בהרחבה את משימות השלום -ב 25 השנים האחרונות ברחבי העולם. המאמר החותם את הסימפוזיון הוא מאמרו של שאול שי, המציג זווית ראייה נוספת ודן בנושא של אזרחים בעימות א-סימטרי תוך התבוננות במקרה של ישראל אל מול ארגון חיזבאללה וארגון חמאס.

Last updated on 04/15/2019