מה אפשר לעשות כדי למנוע היפוך תוצאותבבחירות יחסיות?

מה אפשר לעשות כדי למנוע היפוך תוצאותבבחירות יחסיות?

תקציר:

היפוך בתוצאת בחירות מתרחש כאשר מפלגה, או קואליציה של מפלגות, זוכה במספר מושבים גדול יותר בפרלמנט מאשר מפלגה או קואליציה אחרת, אף על פי שהמפלגה או הקואליציה האחרת זכתה במספר קולות גדול יותר בבחירות. מן המפורסמות היא שהיפוכים מסוג זה יכולים להתרחש – והתרחשו – בבחירות רוביות כמו אלה הנהוגות במדינות דוברות אנגלית. לאחרונה הראו חוקרים שהיפוכים כאלה לא רק יכולים להתרחש – ומתרחשים – גם בבחירות יחסיות, אלא שהם בלתי נמנעים עקב "בעיית המספר השלם". ממצא זה מעלה
את השאלה כיצד אפשר לפתור, או לפחות למֵ תַּ ןֵ , את בעיית היפוך התוצאה בבחירות יחסיות . אנו מציגים כמה אפשרויות ומצביעים על יתרונותיהן וחסרונותיהן היחסיים.

Last updated on 05/05/2020