מאחורי המספרים: דמוגרפיה פוליטית בישראל

מאחורי המספרים: דמוגרפיה פוליטית בישראל

Date Published:

אפריל 2018

תקציר:

מאמר הביקורת של גלעד מלאך על ספרו של און וינקלר, "מאחורי המספרים: דמוגרפיה פוליטית בישראל" (הוצאת אוניברסיטת חיפה , 2015) סוגר את גיליון זה. ספרו של וינקלר לוקח על עצמו את המשימה להסביר לקורא את האנומליות של הדפוסים הדמוגרפיים של ישראל, של מדיניות הילודה שלה ושל מדיניותה הכלכלית. מלאך טוען כי כוחו של הספר במתן תמונה רחבה הן של מגמות עולמיות והן של המצב הדמוגרפי והמדיניות הדמוגרפית והכלכלית בישראל. אך לטעמו אי-אפשר להתעלם מכך שאף שהספר נכתב בשנת 2015 ומציג לרוב נתונים עדכניים, הוא מחמיץ את משמעות השינויים הדרמטיים שהתחוללו במדיניות כמו גם בדפוסי הילודה והתעסוקה בישראל.

Last updated on 04/15/2019