השלום הדמוקרטי - גורמים מבניים ונורמטיביים, 1946-1986

השלום הדמוקרטי - גורמים מבניים ונורמטיביים, 1946-1986

Date Published:

אפריל 2018

תקציר:

זהו התרגום הראשון לעברית של המאמר המפורסם של השניים שראה אור בכתב העת: American Political Science Review בשנת 1993. במאמר חשוב זה מעוז וראסט מראים תחילה כי הדמוקרטיה, לצד גורמים אחרים, היא שאחראית להיעדרם היחסי של סכסוכים. לאחר מכן הם בוחנים שני מודלים מסבירים: על פי המודל הנורמטיבי, דמוקרטיות אינן נלחמות זו בזו מכיוון שנורמות של פשרה ושיתוף פעולה מונעות מניגודי האינטרסים ביניהן להסלים לכדי סכסוכים אלימים; לפי המודל המבני, תהליכים פוליטיים מורכבים של גיוס תמיכה ציבורית מטילים מגבלות מוסדיות על מנהיגי שתי הדמוקרטיות המתעמתות ומוציאים מכלל אפשרות את הסכסוך האלים.

Last updated on 04/15/2019