מחקר

מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים הינו מכון מחקר, וככזה הוא מחלק מענקי מחקר, מלגות מחייה ופרסים במטרה לקדם את המחקר בתחום הלימודים הבינלאומיים.

הגוף שאחראי במכון על החלטות בנושא חלוקת מלגות ומענקים הוא הוועדה האקדמית.

מכון דיוויס מעניק מדי שנה עד שתי מלגות מחיה לתלמידי פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא עבודת המחקר שלהם קשור בתחום הלימודים הבינלאומיים.

המכון מעניק מדי שנה מלגות מחייה לסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, הלומדים לתואר שלישי, שנושא עבודת המחקר שלהם קשור בתחום הלימודים הבינלאומיים.

יש להבהיר כי כל מלגאי המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.

כמו כן, המכון מעניק מענקי מחקר לסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים.