פרס בר לב - זוכים בעבר

שם הזוכה
נושא העבודה שנת הזכייה
ירון סלמן  חסמים פסיכולוגיים בתהליכי שלום 2008
מנקוביץ שרון  תגובת מדינות ליוזמות שלום: מדיניות ישראל כלפי מצרים בשנים 1969-1973 2006
פרייזלר דנה  מדיניות המניעה הגרעינית של ישראל 2005
אדמסקי דימה

 The Soviet Military Involvement in The War of Attrition

2004
   לא היה זוכה 2003
ברק איתן

 International Regimes: A Comparative Study of
 International Security Regimes in the Middle East

2002
גלוסקא עמי

 The Dispute Between Israel's Army Command and Political
 Leadership During the "Waiting Period" of May-June 1967

2001
קופרמן רנן

 Development of a Model of Conflict-Management Regime Dynamics

2000