נשים וסכסוכים מזויינים

סכסוכים מזויינים משפיעים באופן שונה על יחידות ויחידים, בין היתר בהתאם למיקומן/ם החברתי (מגדר, מעמד, לאום, דת, אוריינטציה מינית, אתניות, גיל). בעוד נשים, כלוחמות ו/או בנות משפחה של לוחמים, ככלי לפגיעה במורל והמשכיות הקבוצה היריבה, וכשורדות של מאבקים אלימים, הושפעו מאז ומתמיד מסכסוכים מזויינים, דברי ימי המלחמה לרוב לא כללו את חוויות היומיום שלהן.

 

סדרת אירועים זו מתמקדת במגוון הדרכים בהן סכסוכים מזויינים, במגוון מיקומים גיאוגרפיים, משפיעים על חוויות החיים של נשים. מטרתה היא להכיר ולבחון חוויות מלחמה שלרוב נותרו מחוץ לשיח, לשאול שאלות העוסקות בקורבנות מורכבת ויכולת פועלוּת במצבי דיכוי ואלימות, ובעיקר בכדי לאתגר תובנות שגורות לגבי מלחמות (ספציפיות ובכלל).

אירועים - נשים וסכסוכים מזוינים