כנסים וסנדאות

כנס פרחי מחקר

ג', 13/12/2016 עד ו', 16/12/2016
מיקום: 
האוניברסיטה העברית בירושלים