כנס פרחי מחקר

תאריך: 
ג', 13/12/2016 עד ו', 16/12/2016
מיקום: 
האוניברסיטה העברית בירושלים

הכנס הבינלאומי השנים עשר 

לתלמידי מחקר במדע המדינה,

יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית

על שם יצחק רבין ז"ל