40 שנה למכון דיוויס

"ישראל בפרספקטיבה פנימית ובין-לאומית" כנס בין-לאומי במלאת 40 שנה למכון ע"ש לאונרד דיוויס

מיקום: 
בית מאירסדורף, חדר 405, קמפוס הר הצופים, ירושלים
ב', 04/06/2012 עד ד', 06/06/2012

"ישראל בפרספקטיבה פנימית ובין-לאומית", כנס בין-לאומי במלאת 40 שנה למכון ע"ש לאונרד דיוויס

י"ד-ט"ז בסיוון, תשע"ב 4-6 ביוני 2012, בית מאירסדורף חדר 405, קמפוס הר הצופים, ירושלים 

"Israel in Domestic & International Perspectives"
An International Conference Celebrating The 40th 
Anniversary of the Leonard Davis Institute, June 4-6, 2012