קורסים רב שנתיים

קורסים אלו מתמקדים בהנגשת נקודת המבט המגדרית בניתוח סכסוכים ויישובם ובלימודי יחסים בינלאומיים לסטודנטיות ולסטודנטים ברמת הבוגר והזמנתןם לבחון שאלות מסוג זה בתוך תחומי הדעת שלהןם. מדובר בקורסי בחירה שמהווים למעשה מבוא רעיוני לחקר הנושא.

 


 

מגדר וביטחון סביבתי 58287

המשבר האקלימי, האתגר הבטחוני הגדול ביותר של המאה ה-21, הוא במהותו משבר חברתי המחריף אי שיוויון חברתי, מצבי פגיעות וחוסר יציבות פוליטית. קורס זה מכוון לבחון את התמודדותינו עם המשבר לאור תובנות מהחלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם (2000), שהכירה בהשלכות ההרסניות במיוחד של סכסוכים מזויינים על נשים וילדות וחשיבות שילוב שוויוני של נשים בתהליכי קבלת החלטות. חלקו הראשון של הקורס יעסוק במגוון המשגות: יחסי מגדר ומחשבה פמיניסטית; אָמנות והחלטות בינלאומיות לקידום זכויות נשים וקיום בר קימא; סוגי ביטחון ומצבי אי ביטחון. חלקו השני של הקורס יעסוק במגוון מקרי בוחן דרכם נבחן הצטלבויות בין מיקום מגדרי, ביטחון אנושי ומשבר האקלים בזירה המקומית והבינלאומית.

קישור לעמוד הקורס בשנתון בעברית