קורסי מומחיוּת קצרים

מדי שנה הפורום מציע קורס מומחיוּת קצר (1 נ"ז) בנושא הקשור לתחומי הליבה של הפורום: מגדר, סכסוכים ויישובם. קורסים אלו מיועדים לסטודנטיות וסטודנטים ברמה לימודים מתקדמת ועם רקע הן בלימודי מגדר והן בחקר סכסוכים ו/או יחסים בינלאומיים. הקורס מועבר לרוב באנגלית ע"י חוקר.ת אורח.ת ומתמקד בנושא ספציפי כמו ועדות פיוס, לימודי ביטחון פמיניסטים, הטמעת החלטה 1325 בישראל.

 


 

אריגת אמת: מבט מגדרי על ועדות פיוס, קורבנות ועדים  (58936)

ועדות אמת ופיוס ממונות בכדי לארוג יחד אמיתות סותרות, המסופרות—או נשתקות—על ידי שורדותים, עדותים וקובעותי מדיניות על מנת ליצור סיפור מכיל יותר של סכסוכים. עבודת הועדה, כמו גם הדו"ח וההמלצות שמתקבלות, מרכזיים בתהליך הריפוי של האומה, אך חשיבות גדולה ניכרת גם בעבודה עם יחידות, יחידים וקהילות. כיצד תובנות בנושא אלימות מגדרית מיושמות בשטח וכיצד תובנות מהשטח משנות את השיח האקדמי סביב אלימות מגדרית? קורס זה עוסק בפרקטיקות משתפות, משתתפות ולא שגרתיות לעבודה עם נפגעות ונפגעי אלימות מינית ואלימות מגדרית בקונפליקטים שונים בדרום הגלובלי. הקורס מחבר הרצאות, סרטונים ועדויות שיעובדו דרך עבודת קבוצות ומשחקי תפקידים.

ד"ר ארנצ'ה גרסייה דל סוטו מלמדת ומקדמת עשייה הומניטרית בינלאומית באירופה, קולומביה, אפריקה וסרי לנקה בקרב מהגרים, פליטים ועקורים. בימים אלו היא עובדת בצוות הגולים של ועדת האמת והפיוס הקולומביאנית ובפרוייקטים המספקים תמיכה פסיכולוגית ומשפטית למהגרות ופליטות בדרום אירופה.

 

הקורס נלמד באנגלית

קישור לעמוד הקורס בשנתון באגלית

קישור לעמוד הקורס בשנתון בעברית