פוליטיקה - גיליון 25 פירוט מאמרים

שחרור אסירים צדק ופיוס - ליאור להרס.pdf778 KB
למה כל כך קשה להניע אנשים לתמוך בתהליכי שלום? מגל, בר-טל והלפרין.pdf947 KB
כשל הלמידה במבחן ההתאמה בין מדינאות לצבאיות במאבק בטרור במזרח התיכון - קובי מיכאל.pdf817 KB
אלימות פנים-מדינתית במזרח התיכון - אבולוף וגולדמן.pdf793 KB
המאבק על הפצצה - אודי מנור.pdf618 KB
תעשיית שקרים שלי מי? - שמואל לדרמן.pdf574 KB
מבוא לסימפוזיון: מגמות בתמיכה בישראל של הציבור והאליטה הפוליטית בארה"ב.pdf600 KB
הפרדוקס הישראלי: הסכסוך הערבי-ישראלי בתרבות הפוליטית האמריקנית - ג'ונתן ריינהולד.pdf723 KB
עמדותיהם של היספנים בארה"ב כלפי ישראל - מלניק וכוורי.pdf726 KB
ההשפעה המפלגתית על התמיכה בישראל בבית הנבחרים האמריקאי - כוורי ונייער.pdf779 KB
התייחסות הקונגרס האמריקני לישראל - גיא פרידמן.pdf717 KB
ישראל בעיתונות האמריקנית 2013-1981 - ירחי, פינדייק וכוורי.pdf650 KB
דעת קהל בעולם כלפי ישראל: ניתוח אמפירי והשוואתי - בן לוי.pdf726 KB
חקר דעת הקהל בנושאי ישראל והסכסוך בארה"ב ובמדינות אחרות - שלמה אגוז.pdf647 KB