סביבה, בטחון וקיימות: גישות, אתגרים והזדמנויות

תאריך: 
ב', 11/04/2022

 

אלו קשרים קיימים בין סביבה, ביטחון וקיימות?
אילו מצבים של חוסר/ביטחון אנושי נוצרים בעקבות שינויי האקלים? מה ניתן ללמוד עליהם בעזרת גישות תיאורטיות של יחסים בינלאומיים ולימודי ביטחון פמיניסטיים? אלו אפיקי פעולה מסתמנים במפגש בין הזירה הבינלאומית והמקומית, בין תיאוריה לאקטיביזם?
הצטרפו אלינו לסדרת הרצאות בנושא בימי שני בין השעות 12:00-13:00!

 

 

 

פוסטר לסדרת הרצאות