פוליטיקה - קול קורא להצעות לגיליונות מיוחדים

כתב העת 'פוליטיקה' מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות לגיליונות נושא בתחומי דעת הקשורים לפוליטיקה ישראלית והשוואתית, יחסים בינלאומיים, כלכלה פוליטית, סוציולוגיה פוליטית, מחשבה מדינית ומנהל מדיניות ציבורית.

גיליון מיוחד יכלול בין 5 ל-7 מאמרים הבוחנים סוגיה מחקרית אחת מזוויות שונות ובאמצעות שימוש בגישות תיאורטיות ומתודולוגיות מגוונות.

'פוליטיקה' הוא כתב עת שפיט בשפה העברית היוצא לאור (מאז 1998) פעמיים בשנה בחסות המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דייוויס באוניברסיטה העברית, ומשמש אכסניה לדיון מחקרי פוליטי חדשני עבור חוקרים/ות ותיקים/ות וחדשים/ות.

את ההצעות לגיליונות נושא לשנת תשפ"א יש לשלוח עד לתאריך 01/01/2021 לכתובת: politika@mail.huji.ac.il

על כל הצעה לכלול:

· מתווה של הגיליון המוצע ובו התייחסות לרלוונטיות התיאורטית של הנושא המוצע (כולל אוריינטציה השוואתית), הצגת הקשר בין המאמרים המוצעים ואת הרציונל בבחירת הכותבים/ות לגיליון (עד 1500 מילים).

· תיאור המאמרים המוצעים: כותרות (כולל שמות המחברים/ות ושיוכם/ן המוסדי) ותקצירי המאמרים (עד 400 מילים), וביוגרפיות של עורכי/ות הגיליון המיוחד (עד 250 מילים).

· לוח זמנים להשלמת הגיליון.

על מנת להבטיח תהליך מיטבי של יצירת גיליון קוהרנטי ואיכותי, מכון דיוויס יזמין את עורכי/ות הגיליון וכותבי/ות המאמרים לסדנה בה יציגו הכותבים/ות את הטיוטות של המאמרים המוצעים.

לעיון בגיליונות קודמים של כתב העת 'פוליטיקה לחצו כאן