קול קורא

כאן יפורסמו הקולות הקוראים של מכון דיוויס 

קול קורא להגשת מועמדות למלגת מכון דיוויס לתלמידי פוסט-דוקטורט לשנה"ל תש"פ

מלגות מכון דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט
לשנה"ל תש"פ
של עד 90,000
 
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יעניק את מלגות לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא המחקר שלהם עוסק בתחום היחסים הבינלאומיים במובנם הרחב.
 • המלגה מיועדת לבעלי/ות תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם/ן לשיפוט עד 30 בספטמבר 2019; או לבעלי/ות תואר דוקטור שעבודתם/ן אושרה לאחר ספטמבר 2014.  
 • על המלגאי/ת לפעול לפרסום ממצאי המחקר בערוץ אקדמי, תוך מתן הכרה למימון מלגת דיוויס.
 • המלגאי/ת י/תידרש לארגן אירוע אקדמי בתחום מחקרו/ה.
 • המלגאי/ת י/תידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.
 • המלגאי/ת י/תקבל משרד משותף וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.
 • על המלגאי/ת לשהות במשרד זה לפחות שלושה ימים בשבוע.
כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.
 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בדצמבר, 2018
 
פרטים מלאים על אופן הגשת המועמדות לרבות טפסים והגשת המסמכים ניתן למצוא באתר המלגות בכתובת: http://scholarships.huji.ac.il
 
לשאלות ובירורים נוספים:
 

קול קורא להגשת מועמדות למלגת פוסט-דוקטורט ע״ש סופי דיוויס לשנת תש"פ

הפורום למחקר בסוגיות מגדר, יישוב סכסוכים ושלום ע"ש סופי דיוויס ז"ל
 
מלגת סופי דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט
לשנה"ל תש"פ
של עד 90,000
 
המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יעניק את מלגת סופי דיוויס לתלמידי/ות פוסט-דוקטורט מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה, בארץ ובעולם, שנושא המחקר שלהם עוסק במגדר, יישוב סכסוכים ושלום.
 • המלגה מיועדת לבעלי/ות תואר דוקטור או לתלמידי דוקטורט שיגישו את עבודתם/ן לשיפוט עד 30 בספטמבר 2019; או לבעלי/ות תואר דוקטור שעבודתם/ן אושרה לאחר ספטמבר 2014 .
 • על המלגאי/ת לפעול לפרסום ממצאי המחקר בערוץ אקדמי, תוך מתן הכרה למימון מלגת סופי דיוויס.
 • המלגאי/ת י/תידרש לרכז את הפורום על מגדר, יישוב סכסוכים ושלום (ליזום ולארגן הרצאות אורח, כנס שנתי, ופעילויות שונות בתאום עם מנהל מכון דיוויס).
 • המלגאי/ת י/תידרש לשהות במכון דיוויס לפחות תשעה חודשים מתוך שניים-עשר חודשי המלגה, ולהשתתף גם בפעילותו האקדמית והציבורית של המכון.
 • המלגאי/ת י/תקבל משרד משותף וייהנה משירותי מכון דיוויס והאוניברסיטה העברית, ובכלל זה גישה לרשתות אינטרנט, דוא"ל, ספריות ומאגרי מידע.
 • על המלגאי/ת לשהות במשרד זה לפחות שלושה ימים בשבוע
כמו כן, יש להבהיר כי כל מלגאי הפוסט-דוקטורט של המכון כפופים לנהלים האקדמיים, החלים על כל הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, כפי שאלו נקבעים על ידי המזכירות האקדמית.
 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בדצמבר, 2018
 
פרטים מלאים על אופן הגשת המועמדות לרבות טפסים והגשת המסמכים ניתן למצוא באתר המלגות בכתובת:
 
לשאלות ובירורים נוספים: 
 

קול קורא: הכנס ה-14 לתלמידי מחקר במדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית על שם יצחק רבין ז"ל

הכנס השנתי לתלמידי מחקר במדע המדינה, יחסים בינלאומיים ומדיניות ציבורית ע"ש יצחק רבין ז"ל מתקיים כל שנה בדצמבר. במסגרת הכנס מציגים עשרות רבות של תלמידי מחקר מהארץ ומחו"ל את עבודת המחקר שלהם במגוון סדנאות, בהנחיית מיטב החוקרים באקדמיה הישראלית וכן אורחים נכבדים מחו"ל. כמו כן מתקיימות בכנס סדנאות מתודולוגיות שפתוחות לציבור הרחב.
 12-13 בדצמבר, 2018
בית-מאירסדורף, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית

קול קורא לתמיכה בנסיעות לצרכי מחקר לשנת תשע"ט

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס מציע לתלמידי/ות מחקר תמיכה בנסיעות קצרות לחו"ל לצורך קידום מחקרם והכשרתם.
התמיכה הינה למחקרים בתחום הפוליטיקה הבינלאומית במובנה הרחב ולהכשרה רלוונטית בתחום זה.
התמיכה מיועדת לתלמידי מחקר ביחב"ל, מדע המדינה ומדיניות ציבורית (תואר שני ושלישי) באוניברסיטה העברית בירושלים (בלבד)
אשר מתעתדים לנסוע לחו"ל לשהייה קצרה במהלך שנה"ל תשע"ט במוסדות אקדמיים, ספריות וארכיונים לצורך קידום מחקרם או הכשרתם. 
ההקצבה המרבית לנסיעה - עד 3,000$
פרטים בקול הקורא המצורף.  
 

קול קורא לתמיכה בסדנאות בינלאומיות

המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס מציע תמיכה בסדנאות בינלאומיות לשנה האקדמית תשע"ח

התמיכה מיועדת לסדנאות בתחום הפוליטיקה הבינלאומית במובנה הרחב.
התמיכה תוענק לסדנאות בינלאומיות המאורגנות על ידי חוקרים/ות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
עדיפות תינתן לסדנאות אשר הגישו בקשות למימון מגורמים נוספים - פנימיים וחיצוניים.

ההקצבה המרבית לסדנא - עד 15,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה’, 4 במאי, 2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת. 

קול קורא למענקי מחקר אישיים

קול קורא למענקי מחקר אישיים לשנים האקדמיות תשע"ח - תשע"ט:

מענקי המחקר האישיים מיועדים לדוקטורנטים באוניברסיטה העברית.
את הבקשה יגישו הדוקטורנט/ית בצוותא עם מדריכ/ת עבודת הדוקטורט הנמנים על הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית בירושלים.
מטרת ההקצבה היא מענק תחילי (seed money) שנועד לתמוך בדוקטורנטים  בשלב הראשוני של המחקר, מתוך כוונה להגשה עתידית לקרנות חיצוניות.
עדיפות תינתן להצעות מחקר העוסקות בפוליטיקה הבינ”ל במובנה הרחב.

ההקצבה המרבית לחוקר/ת - עד 4,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', 4 במאי, 2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת. 

קול קורא לקבוצות מחקר

קול קורא לקבוצות מחקר לשנים האקדמיות תשע"ח - תשע"ט:

מענקי המחקר מיועדים לקבוצות מחקר המובלות על ידי חוקר/ים הנמנים על הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית בירושלים.
עדיפות תינתן להצעות מחקר העוסקות בפוליטיקה הבינ”ל במובנה הרחב.
המכון מצפה מהחוקרים שיזכו במענק המחקר להציג את מחקריהם במסגרת פעילות המכון, ובכלל זה הרצאות, סמינרים וסדנאות מחקר, וכן להכין את תוצאות מחקריהם לפרסום מדעי. 

ההקצבה המרבית לקבוצת מחקר - עד 15,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', 4 במאי,2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת.