הכנס ה-13 של האגודה הישראלית ללימודים בינלאומיים

שולחן עגול: היבטים מגדריים של סכסוכים ויישובם.

יו"ר: ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

משתתפות: פרופ' גליה גולן (אמריטה, האוניברסיטה העברית), ד"ר טל ניצן (האוניברסיטה העברית), עו"ד נטע לוי (איתך-מעכי) , שירי לוינס (דוקטורנטית בתוכנית ליישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון)

מארגנת: ד"ר טל ניצן , פורום סופי דיוויס לחקר מגדר, סכסוכים ויישובם, האוניברסיטה העברית. (tal.nitsan1@mail.huji.ac.il)

המושב יעסוק בשאלות כיצד תובנות מגדריות משפיעות על התנהלות סכסוכים ועל יישובם. במרכז הדיון תעמוד החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם (2000) הקוראת למדינות לשלב נשים בהליכי פתרון סכסוכים אלימים. ד"ר טל ניצן תפתח בדיון על ממדים מגדריים בסכסוכים אלימים. עו"ד נטע לוי תדבר על מהלכים לקידום עקרונות החלטה 1325 של מועצת הביטחון בישראל מאז שנת 2008, במישור המשפטי, מדינתי וקהילתי. בין היתר היא תציג דילמות מהעשייה בשטח,  כמו: כיצד לעבור מייצוג שוויוני מבחינה מספרית לייצוג מגוון, כיצד לאפשר לנשים אשר מגיעות למוקדי קבלת ההחלטות להשמיע קול "שונה"/נשי, כיצד להפוך את הקול הנשי לחלק בלתי מרכזי ומשפיע בשיח של שלום ובטחון, בזירה הציבורית, התקשורתית ועוד. שירי לוינס תסקור מגוון תנועות נשים הפועלות בעולם לקידום שלום, ותתמקד בדומה ובשונה תוך התיחסות להשפעות של תנועות אלו על גופים בינלאומיים העוסקים בקידום שלום ולהתפתחויות בתאוריות פמיניסטיות. לסיום, פרופ' גליה גולן תציע לבחון את ההנחה בבסיס החלטה 1325 שנשים יכולות "להביא משהו אחר לשולחן המשא-ומתן." האם נשים אכן הביאו "משהו אחר"? האם הן נושאות ונותנות באןופן שונה מגברים?  האם מעורבותן הובילה לתוצאות מסויימות?  מכאן נפתח את השולחן העגול לשאלות ודיון עם הקהל

 

הכנס ה13 של האגודה