גב' מיכל ברק

Michal Barak
גב'
מיכל
ברק
רכזת פרסומים ואירועים, מכון דיוויס ליחסים בינ"ל
02-5882312
michalbarak@huji.ac.il