גב' מיכל ברק

Michal Barak
רכזת פרסומים ואירועים, מכון דיוויס ליחסים בינ"ל
02-5882312