גב' מיכל ברק בן-ארוש

Michal Barak
רכזת פרסומים ואירועים, מכון דיוויס ליחסים בינ"ל
02-5882312