פרופ' דן מיודובניק

dan miodownik
ראש מכון דיוויס ליחסים בינ"ל
האוניברסיטה העברית בירושלים קמפוס הר - הצופים
02-5883149

 דן מיודובניק, ראש מכון לאונרד דייוויס ליחסים בינלאומיים, הוא פרופסור חבר במחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים, ועמית מחקר במכון המחקר ע"ש הרי טרומן לקידום השלום באוניברסיטת עברית ירושלים. מחקריו עוסקים בתהליכי קונפליקט ובמיוחד באלימות פוליטית על היבטיה השונים תוך דגש מיוחד בסכסוכים אתנו-פוליטיים ומלחמות אזרחים. מחקריו משלבים עבודת שטח, מחקר סטטיסטי, סימולציות מחשבים ועבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות.  פרטים נוספים עלמחקריו ופרסומיו אפשר למצוא באתר הבית שלו.