מפגש שני של הקהילה הלומדת: שייכות, מגדר ויישוב סכסוכים