מפגש שלישי של הקהילה הלומדת: אירוע גבולות, קירות ושאר אפשרויות