מפגש שישי של הקהילה הלומדת: שונות, מגדר ויישוב סכסוכים